Vaalit 2023. Yhdessä eteenpäin.

Vaalit 2023

 • Maatalouden tilanne on erittäin haasteellinen niin meillä Suomessa, kuin myös Euroopassa.  Nyt jos koskaan on tärkeä huolehtia yrittäjien sekä maa- ja metsätalouden toimintamahdollisuuksista sekä heidän hyvinvoinnistaan. Mikäli onnistumme tukemaan heitä oikealla tavalla, vaikuttaa se positiivisesti maakunnan elinvoimaan, kuin meidän kaikkien tulevaisuuteen.
 • Haluan mahdollistaa yritysten kasvua ja helpottaa esim. yritysten perustamisen liittyvää byrokratiaa. Yritysten kautta luoda uusia työpaikkoja mikä luo hyvinvointia. Pienillä ja keskisuurilla yrityksillä on keskeinen rooli uusien työpaikkojen luomisessa,joka on myös perusta perheitten hyvinvoinnille. Olen toiminut pitkään valmisbetoni yrittäjänä Keski-Suomessa ja kaikki yrittäjät ovat lähellä sydäntäni.
 • Maamme hyvinvointi luodaan kestävällä talouspolitiikalla, en halua jättää jälkipolvillemme valtavia lainataakkoja.
 • Veroasteemme on aivan liian korkea. Välillisten verojen korottaminen kohdistuu kipeimmin pienituloisiin ja eläkeläisiin. Yritysten työvoimapulaa voisimme helpottaa esim. keventämällä eläkeläisten lisäansiotulon verotusta. Haluan, että kevennämme myös lahjaveroa ja perintöveroa.
 • Maamme turvallisuus on meille kaikille tärkeää ja kannatan laajaa puolustusyhteistyötä.
 • Haluanehdokkuudellani tarjota myös äänestäjille mahdollisuuden äänestää RKP:tä kevään eduskuntavaaleissa Keski-Suomen vaalipiirissä.

        Kampanjaa ei tehdä yksin, joten liity mukaantukiryhmääni!

        Yhdessä tekeminen on aina mukavampaa!

RKP Vaaliohjelma

Kuvakkeesta pääset lukemaan puolueemme koko vaaliohjelman 2023 edustkuntavaaleihin.

Anna-Maja Henriksson korosti vaaliohjelman julkistamisen yhteydessä seuraavia asioita.

Suomen työllisyysaste on nostettava vähintään 80 prosenttiin

 • Meidän pitää vähentää byrokratiaa ja alentaa kynnystä ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen. Haluamme laajentaa yksinyrittäjien rekrytointitukikokeilua. Yhteisövero on pidettävä kilpailukykyisellä tasolla ja yhtiön toimintaan takaisin sijoitettava voitto tulisi verottaa alemman yhteisöverokannan mukaan. Haluamme, että kotitalousvähennyksen väliaikainen korotus muutetaan pysyväksi ja että vähennyksen kehittämistä jatketaan. RKP haluaa myös alentaa työn ja eläkkeiden verotusta pitkällä aikavälillä.

Työn vastaanottamisen tulee aina olla kannattavaa. 

 • Haluamme sallia paikallisen sopimisen kaiken tyyppisissä yrityksissä, myös niissä, joiden työntekijät eivät ole järjestäytyneet ammattiliittoon. RKP haluaa poistaa ulkomaisen työvoiman tarveharkinnan sekä toimenpiteitä työperäisen maahanmuuton lisäämiseksi ja sujuvoittamiseksi. Työluvan käsittelyaika saa olla enintään 30 päivää.

Turvallinen arki lähellä sinua

 • Poliisin, pelastuslaitoksen ja hätäkeskusten resurssit on turvattava. Meidän on taattava riittävät resurssit toimivalle pelastuslaitokselle ja hätäkeskustoiminnalle koko maassa. Siksi pelastusalan henkilöstöä tulee kouluttaa lisää. Ruotsinkielinen pelastusalan koulutus, jonka haluamme tapahtuvan Helsingissä, tulee järjestää ainakin kolmen vuoden välein.

Suomella pitää olla maailman paras koulu

 • Meillä tulee olla riittävästi pätevää henkilökuntaa kouluissa, varhaiskasvatuksessa ja iltapäivätoiminnassa.  Varhaiskasvatus tulee pitkällä tähtäimellä muuttaa maksuttomaksi ja haluamme ottaa käyttöön kaksivuotisen esikoulun. Oppilas- ja opiskelijahuolto tulee olla saatavilla kouluissa ja niillä on oltava riittävät resurssit. Ruotsinkielisistä koulupsykologeista ja -kuraattoreista on pulaa, ja heitä tulee kouluttaa lisää. Korkeakoulujen opiskelijavalinnan ensikertalaiskiintiöt tulee lakkauttaa.

Suomesta maailman lapsiystävällisin maa 

 • Lasten hyvinvoinnin vahvistamiseksi haluamme, että kaikilla lapsilla on mahdollisuus ainakin yhteen harrastukseen. Haluamme kehittää nuorisopaketin, joka sisältää monialaisia toimia ja ratkaisuja vaikeassa asemassa olevien nuorten hyvinvoinnin ja mielenterveyden palauttamiseksi. Kokonaisuuteen tulee sisältyä muun muassa terapiatakuu, panostuksia koulutukseen sekä panostuksia, joilla varmistetaan, ettei yksikään nuori jää ilman työtä tai opiskelupaikkaa.

Toimiva ja korkeatasoiseen terveydenhuolto kotipaikasta, tuloista ja äidinkielestä riippumatta  

 • Haluamme, että seitsemän päivän hoitotakuu ja erikoissairaanhoidon kuuden kuukauden hoitotakuu toimii käytännössä. Haluamme tehdä mielenterveyden edistämisestä valtakunnallisen painopistealueen.Hoitoa on saatava nopeasti ja omalla äidinkielellä, ja haluammevarmistaa, että avun hakemisen kynnys on matala. Ikäihmisille ja jatkuvan hoidon tarpeessa oleville on luotava järjestelmä, jossa heillä on käytössään omalääkäri ja -sairaanhoitaja 

Ilmasto ja luonnon monimuotoisuus on pelastettava nyt

 • Haluamme Suomen olevan ilmastoneutraali vuoteen 2035 mennessä. Tavoitteen saavuttamiseksi on tärkeää jatkaa kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa niin kansallisesti, EU-tasolla kuin kansainvälisestikin. Ilmaston lämpeneminen on rajoitettava enintään 1,5 asteeseen. 

Suomen tulee olla rakentava Naton jäsen

 • Vastuu Suomen puolustuksesta on meillä itsellämme, ja on tärkeää, että säilytämme ja kehitämme yleistä asevelvollisuutta, maanpuolustuksemme kulmakiveä.